Pomote pri plačilu

Imate preplačilo, ki je posledica pomote pri plačevanju dajatev?

Zahtevajte vračilo preveč plačanih dajatev. Izpolnite in oddajte vlogo Vračilo, kateri priložite dokazila.

Plačilo, ki ste ga izvedli, ni evidentirano na kartici

Verjetno ste v namenu plačila navedli napačno davčno številko oziroma ste se zmotili v namenu glede vrste dajatve. Z Vlogo na obrazcu Preknjižba med davčnimi številkami, kateri priložite dokazila o plačilu, zahtevajte preknjižbo.

Z izkazanim preplačilom želite izravnati odprte zapadle terjatve

Predlagajte izvedbo izravnave oziroma preknjižbe, za preveč plačane dajatve zahtevajte vračilo. Izpolnite vlogo Izravnava/preknjižba.

Kako oddam vlogo?

Vlogo lahko zelo enostavno oddate:

  • elektronsko, prek portala eDavki:
    • brez digitalnega potrdila (registrirate se z uporabo uporabniškega imena in gesla)
    • z digitalnim potrdilom
  • pošljete na elektronski naslov gfu.up.fu(at)gov.si
  • po pošti na naslov Generalni finančni urad, Uprava za prihodke, Šmartinska cesta 55, p.p. 302, 1000 Ljubljana

Ali ste vedeli?

Zavezancu za davek, ki mu je potekel rok za plačilo drugih davkov, se vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek davkov, ki jim je potekel rok za plačilo pri davčnem organu, o čemer se zavezanca obvesti.

Rok za izvedbo vračila je 30 dni od dneva vročitve odločbe oziroma od dneva predložitve davčnega obračuna ali prejete vloge zavezanca, razen v primerih, kadar je z zakonom drugače določeno.

Kadar pri plačevanju dajatev v referenci za plačilo uporabite sklic na točno določen davek, se s plačilom najprej pokrijejo zapadle, zatem tudi nezapadle terjatve na tej vrsti davka, po 30 dneh pa tudi zapadle terjatve na drugih davkih.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH