Poenostavljeno potrjevanje porekla blaga - pooblaščeni izvoznik

Kdo lahko zaprosi za dovoljenje?

Za dovoljenje lahko zaprosi izvoznik, ki želi pridobiti status pooblaščenega izvoznika – poreklo.

Katere ugodnosti prinaša status pooblaščenega izvoznika – poreklo?

Pooblaščeni izvoznik lahko sam sestavlja dokazila o poreklu blaga – izjave na računih oziroma izjave o poreklu blaga – in sicer jih lahko sestavlja ne glede na vrednost izdelkov, na katere se izjava nanaša.

Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga (pooblaščeni izvoznik – poreklo)

Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni postopek potrjevanja porekla blaga je dostopen na odprtem portalu eDavki. Zahtevek se vloži osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), ki je pristojen za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.

Več o tem

Poreklo blaga

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH