Poenostavljeno izdajanje potrdil o gibanju blaga A.TR. – pooblaščeni izvoznik A.TR.

Kdo lahko zaprosi za dovoljenje?

Za dovoljenje lahko zaprosi izvoznik, ki želi pridobiti status pooblaščenega izvoznika – A.TR.

Katere ugodnosti prinaša status pooblaščenega izvoznika – A.TR.?

Dovoljenje pooblaščenemu izvozniku – A.TR. omogoča uporabo poenostavljenega postopka za izdajo potrdil o gibanju blaga A.TR. (poenostavljeno izdajo dokazila o statusu blaga v prostem prometu za blago, ki je predmet carinske unije EU-Turčija).

Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni postopek izdajanja potrdil o gibanju blaga A.TR. (pooblaščeni izvoznik – A.TR.)

Zahtevek za izdajo dovoljenja za poenostavljeni postopek izdajanja potrdil o gibanju blaga A.TR je dostopen na odprtem portalu eDavki. Zahtevek se vloži osebno ali po pošti pri finančnem uradu (Sektor za carine), ki je pristojen za kraj, kjer se vodi oz. je dostopna glavna računovodska evidenca vložnika za carinske namene in v katerem se bo izvajal vsaj del dejavnosti, ki bodo zajete v dovoljenju.

Več o tem

Poreklo blaga

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH