Plačilo na obroke

Zavezanec lahko z vlogo zaprosi za obročno plačilo ali odlog plačila davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti. V času obročnega plačila ali odloga plačila tečejo obresti po obrestni meri 2 % letno (oz. po obrestni meri v višini referenčne obrestne mere za izračun državne pomoči, če je ta višja od 2 %).

Za globe in druge prekrškovne obveznosti pride v poštev le obročno plačilo.

Na voljo so naslednje možnosti:

Pomni

Za prispevke in akontacije davkov obročno plačilo ali odlog plačila nista dovoljena.

Z vložitvijo vloge se začeta davčna izvršba ne zadrži.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH