Plačam z e-računom

Kakšne so prednosti plačevanja z e-računom?

Z e-računom za plačilo obveznih dajatev z enim plačilom plačate vse obvezne dajatve obračunane z različnimi obračuni davka, ki so oddani v istem dnevu, zapadejo v plačilo istočasno in so prihodek različnih blagajn javnega financiranja (npr. prispevki za socialno varnost). Ne glede na navedeno z enim e-računom plačate obveznosti določene z obračunom prispevkov za socialno varnost, ki so oddani v tekočem mesecu, obveznosti iz naslova akontacije dohodnine in dohodnine od opravljanja dejavnost ter druge obveznosti opredeljene v seznamu obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun, če zapadejo v plačilo isti dan.

E-račun, ki ga boste prejeli v spletno banko bo vseboval vse podatke potrebne za izvršitev plačila, zato vam podatkov ne bo več potrebno vnašati v plačilni nalog. Prav tako se zmanjša tveganje, da bi pozabili plačati davčne obveznosti.

Pomni

Pogoj za pravilno obravnavo plačila izvršenega na podlagi e-računa je, da je plačilo obveznosti, ki se plačujejo z e-računom, izvršeno na račun in z referenco prejemnika, ki je določena na posameznem e-računu. Če plačilo ni izvedeno v skladu s posameznim izdanim e-računom za določen datum zapadlosti, posredujte vlogo za obravnavo pomot pri plačilu.

Kdo lahko plačuje z e-računom?

Z e-računom lahko svoje obveznosti plačajo zavezanci, ki so uporabniki spletne banke in so oddali prijavo na prejem e-računa za plačilo obveznih dajatev. Medsebojne pravice in obveznosti izdajatelja e-računa in prejemnika e-računa so urejene v Splošnih pogojih plačevanja dajatev z e-računom.

Kaj se lahko plača z e-računom?

Z e-računom se lahko plačajo prispevki za socialno varnost, če je med rokom za predložitev obračuna in rokom za plačilo najmanj 3 dni, obveznosti določene z obračunom akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter obveznosti določene z obračunom davka od dohodka pravnih oseb. Vrste obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun so objavljeni v Seznamu obračunov davka na podlagi katerih se izda e-račun.

Kako se prijaviti na prejem e-računa?

Prijavo na prejem e-računa se odda v spletni banki. FURS je v registru izdajateljev e-računov vpisan z naslednjimi podatki:

Naziv izdajateljaNaslovDavčna številka
Ministrstvo za finance Finančna uprava Republike SlovenijeŠmartinska cesta 055, 1000 Ljubljana77695771


V prijavi se kot »Referenčno oznako izdajatelja e-računa« vpiše davčna številka zavezanca, ki oddaja prijavo.

Kdaj je priporočljivo oddati prijavo na prejem e-računa?

Prijavo na prejem e-računa se lahko odda kadarkoli. Priporočamo pa, da jo oddate do konca meseca in prvi e-račun vam bo izdan že za plačilo obveznosti, ki zapadejo v naslednjem mesecu.

Kdaj je e-račun za plačilo obveznih dajatev poslan v spletno banko?

E-račun je v spletno banko zavezanca poslan praviloma najkasneje tri dni pred iztekom roka za plačilo obveznosti. Za izvršitev plačila je v spletni banki potrebno še potrditi plačilni nalog. Če so obveznosti navedene na e-računu pred prejemom e-računa že poravnane, se e-račun zavrne v spletni banki.

Ali ste vedeli?

E-račun je pripravljen na podlagi predloženega obračuna davka in vključuje informacijo, koliko dajatev pripada posamezni blagajni javnega financiranja. S prejetim plačilom na podlagi e-računa se rednim plačnikom tako poravnajo dajatve, ki so navedene na e-računu. Če ima zavezanec v času plačila e-računa odprte še stare obveznosti iz navedenih dajatev, se s plačilom e-računa, najprej poravnajo starejše obveznosti.

Če plačilo ne zadostuje za plačilo vseh obveznosti, se posamezna vrsta dajatve poravna v sorazmernem deležu glede na zneske, ki so določeni na e-računu.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH