Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Nakup rabljenih prevoznih sredstev v EU

Po DDV zakonodaji je rabljeno prevozno sredstvo kopensko motorno vozilo, ki je bilo dobavljeno po preteku šestih mesecev od datuma, ko je bilo prvič dano v uporabo, in s katerim je prevoženih več kot 6.000 kilometrov. 

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki po splošni urediti DDV kupuje rabljena prevozna sredstva za nadaljnjo prodajo od prodajalca, identificiranega za namene DDV v drugi državi članici, izkaže DDV v obračunu DDV za obdobje, v katerem je bilo prevozno sredstvo pridobljeno. V tem primeru davčnemu zavezancu ni treba predložiti obrazca DDV-PPS.

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, ki po splošni urediti DDV kupi rabljeno prevozno sredstvo, ki ni namenjeno nadaljnji prodaji, od prodajalca, identificiranega za namene DDV, obračuna DDV v obračunu DDV za obdobje, v katerem je bilo motorno vozilo pridobljeno. Pridobitev rabljenega prevoznega sredstva mora prijaviti na obrazcu DDV-PPS, ki ga predloži davčnemu organu v elektronski obliki prek sistema eDavki. Brez predložitve obrazca, ki ga potrdi davčni organ, se rabljeno prevozno sredstvo ne sme registrirati.

Motorna vozila so obdavčena po 22 % stopnji DDV. Osnovo za DDV predstavlja vrednost vozila in vse pripadajoče dajatve (tudi DMV).

Če je prodajalec davčni zavezanec s sedežem v drugi državi članici in je od dobave rabljenega prevoznega sredstva obračunal DDV od dosežene razlike v ceni po posebni ureditvi za rabljeno blago, potem se od pridobitve motornega vozila DDV ne obračuna.

Davčni zavezanec, ki pridobiva motorna vozila iz druge države članice, mora v 15 dneh od pridobitve takega vozila vložiti Napoved za odmero DMV.

K napovedi je treba priložiti:

  • izvirnik računa o nakupu, iz katerega mora biti razvidna prodajna cena in datum pridobitve,
  • izjavo o emisijski ustreznosti vozila, ki jo zavezanec pridobi pri strokovni organizaciji v Sloveniji, pristojni za ugotavljanje skladnosti, iz katere morajo biti razvidni podatki o znamki in tipu vozila, identifikacijski številki (številki šasije), izpustu CO2, moči motorja v kW, načinu delovanja motorja (dvotaktni, električni), izpustu trdnih delcev v g/km, stopnji izpusta EURO, datumu izdaje potrdila o skladnosti, državi dobave, pri vozilu, ki je že bilo predhodno začasno ali trajno registrirano v drugi državi,
  • izvirnik ali overjeno kopijo registracijskega dokumenta ali prometnega dovoljenja (v primeru, da je vozilo že bilo začasno ali trajno registrirano v drugi državi).

Na podlagi napovedi bo davčni organ izdal odločbo in po predložitvi dokazila o plačilu davka še potrdilo za homologacijo in registracijo ter vpisal motorno vozilo v elektronsko evidenco motornih vozil za katera je bil plačan davek. Šele nato se lahko izvede postopek homologacije in registracije motornega vozila.

Strokovna organizacija, pristojna za ugotavljanje skladnosti ne sme izdati potrdila o skladnosti motornega vozila tipa SB, če motorno vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Organ, pristojen za registracijo, oziroma pooblaščena organizacija pri registraciji vozil ne sme registrirati motornega vozila, če vozilo ni vpisano v evidenco davčnega organa.

Za rabljena motorna vozila, predhodno registrirana v drugi državi, se DMV plačuje po stopnjah, ki veljajo za nova vozila. Poleg DMV se od motornih vozil plačuje tudi dodatni davek na motorna vozila. Stopnje DMV in stopnje dodatnega DMV so objavljene v dokumentu Davek na motorna vozila.

Pri izračunu višine DMV je na voljo program (samo za vozila po 1. 3. 2010). Ko zavezanec oddaja napoved za odmero davka na motorna vozila lahko preveri, za katera vozila je bil plačan DMV in ali je bila uveljavljena oprostitev plačila DMV z vpogledom v elektronsko evidenco motornih vozil (podatki so na voljo od dne 30. 12. 2009 naprej).

Davčni organ izda odločbo o odmeri DMV.

Davek od prometa rabljenih motornih vozil se plača na prehodni davčni podračun – proračun države  SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-34002.