Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča

Lastnik ali uporabnik nepremičnine je lahko zavezanec za Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju: NUSZ).

Odmera NUSZ

V zvezi z NUSZ davčni organ izvaja odmero in pobiranje te dajatve za občino. Finančna uprava odmeri NUSZ v roku treh mesecev po prejemu podatkov, ki mu jih posreduje občina. Odločba se izda po uradni dolžnosti (zavezancu ni potrebno vložiti napovedi) enkrat letno. Zavezanec za plačilo NUSZ je neposredni uporabnik nepremičnine. Praviloma je to lastnik, lahko pa je tudi najemnik.         

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - NUSZ je prihodek občine, kjer nepremičnina leži in se plača na prehodni davčni podračun občine, referenca SI19 DŠ-97004.

Ali ste vedeli?

Če se med letom spremeni zavezanec za plačilo NUSZ, ima zavezanec, ki mu je bila izdana odločba, v roku 15 dni po spremembi pravico zahtevati, da se odločba spremeni tako, da se njegova obveznost zmanjša in novemu zavezancu določi ustrezni znesek nadomestila.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH