Izvoz blaga

Postopek izvoza omogoča, da unijsko blago zapusti carinsko območje Unije. Izvozna carinska deklaracija se vloži pri carinskem organu, ki je pristojen za nadzor v kraju, kjer ima izvoznik blaga svoj sedež (krajevno pristojni urad) ali kjer je blago zapakirano ali naloženo za izvoz.

Izvozni postopek je dvofazni postopek. Začne se z vložitvijo carinske deklaracije pri uradu izvoza, kjer se blago izvozno ocarini. Postopek pri uradu izvoza se zaključi s prepustitvijo blaga v izvozni postopek. V naslednji fazi se blago odpremi k izstopnemu carinskemu organu na mejo, kjer se izvozni postopek s potrditvijo izstopa blaga zaključi. Izvozna deklaracija se vloži v elektronski obliki. Priloge k deklaraciji so račun, prevozni dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago idr.

Ali ste vedeli?

V posameznih primerih se lahko izvoz deklarira z ustno deklaracijo. Takšen način prijave lahko carinski organi odobrijo za blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave, ne presega bodisi vrednost 1000 EUR bodisi neto mase 1000 kg ali za drugo blago manjšega ekonomskega pomena.

Več o tem

Izvoz blaga

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH