POMEMBNO OBVESTILO Protikorona ukrepi - PKP5 (od 24. 10. 2020 dalje).

POMEMBNO OBVESTILO S Finančno upravo lahko poslujete na daljavo.

Izvoz blaga

Postopek izvoza omogoča, da unijsko blago zapusti carinsko območje Unije. Izvozna carinska deklaracija se vloži pri carinskem organu, ki je pristojen za nadzor v kraju, kjer ima izvoznik blaga svoj sedež (krajevno pristojni urad) ali kjer je blago zapakirano ali naloženo za izvoz.

Izvozni postopek je dvofazni postopek. Začne se z vložitvijo carinske deklaracije pri uradu izvoza, kjer se blago izvozno ocarini. Postopek pri uradu izvoza se zaključi s prepustitvijo blaga v izvozni postopek. V naslednji fazi se blago odpremi k izstopnemu carinskemu organu na mejo, kjer se izvozni postopek s potrditvijo izstopa blaga zaključi. Izvozna deklaracija se vloži v elektronski obliki. Priloge k deklaraciji so račun, prevozni dokument, izvozno dovoljenje za kmetijsko blago idr.

Ali ste vedeli?

V posameznih primerih se lahko izvoz deklarira z ustno deklaracijo. Takšen način prijave lahko carinski organi odobrijo za blago nekomercialne narave v potnikovi osebni prtljagi, za blago komercialne narave, ne presega bodisi vrednost 1000 EUR bodisi neto mase 1000 kg ali za drugo blago manjšega ekonomskega pomena.

Več o tem

Izvoz blaga

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH