Intrastat poročanje

Nastanek obveznosti poročanja

Podjetje je vključeno v statistično raziskovanje Intrastat, če:

  • trguje z blagom s podjetji ali posamezniki v drugih državah članicah EU in
  • je skupna vrednost njegovih odprem blaga v države članice EU ali prejemov blaga iz držav članic EU v predhodnem ali tekočem koledarskem letu presegla vključitveni prag, ki je naveden v Navodilih za poročevalske enote.

O nastanku oziroma prenehanju obveznosti poročanja obvešča poročevalske enote Finančni urad Nova Gorica.

O čem se poroča

Poročevalska enota mora poročati o odpremi blaga iz Slovenije v druge države članice EU in o prejemu blaga v Slovenijo iz drugih držav članic EU – to je fizični tok blaga med Slovenijo in državami članicami EU. Katere podatke poročati in katere so izjeme je navedeno v Navodilih za poročevalske enote.

Kako oddati poročilo

Poročevalska enota lahko poroča sama ali preko deklaranta. Poročevalske enote in deklaranti se za dostop do elektronskega Intrastat poročanja (izmenjava elektronskih sporočil, poročanje prek spletnega obrazca) prijavijo tako, da izpolnijo prijavo za vključitev v elektronsko poročanje za Intrastat. Poročevalske enote se za poročanje preko deklaranta prijavijo tako, da izpolnijo pooblastilo za poročanje.

Elektronsko poročanje z elektronskimi sporočili

Poročanje z izmenjavo elektronskih sporočil je primerno za vse poročevalske enote, najprimernejše pa je za poročevalske enote z velikim številom poslovnih transakcij.

Poročanje prek spletnega obrazca

Spletni obrazec je preprost način poročanja in uporabniku omogoča zelo enostaven način vnosa podatkov. Za vstop se potrebuje digitalno potrdilo enega izmed registriranih overiteljev v Sloveniji. SIGEN-CA; Halcom-CA; Pošta®CA: AC NLB.

Aplikacija Intrastat

Za pridobitev gesla za vstop v aplikacijo Intrastat se izpolni prijavnico in pošlje na FUNG.

Za vstop v aplikacijo Intrastat se zahteva osebno digitalno potrdilo.

Poročevalske enote lahko za namen uvajanja in testiranja uporabijo testno spletno rešitev Intrastat. Za uporabo testne aplikacije je potrebno namestiti testno digitalno potrdilo.

Napotki za pripravo poročila

Intrastat poročila se pripravijo v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo. Za pomoč pri pripravi poročila SURS in FURS letno objavita navodila za poročevalske enote.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH