Identifikacija za DDV

Zavezanec vloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV v elektronski obliki prek sistema eDavki. Zahtevek mora vsebovati podatke, ki so predpisani z obrazcem DDV-P2.

Kdo mora vložiti zahtevek

Če zavezanec v obdobju zadnjih 12 mesecev preseže ali je verjetno, da bo presegel 50.000 evrov obdavčljivega prometa, mora predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV. To mora storiti najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla 50.000 evrov. Zavezanec pa se lahko tudi prostovoljno odloči za obračunavanje DDV. V tem primeru mora svojo izbiro vnaprej priglasiti davčnemu organu v elektronski obliki (DDV-P2) in jo uporabljati najmanj 60 mesecev.

Davčni zavezanec, ki opravlja le dobave blaga ali storitev, za katere nima pravice do odbitka DDV, ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, in ki opravljata pridobitve blaga znotraj Unije, morata pridobiti identifikacijsko številko za DDV že za mesec, v katerem je verjetno, da bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 eurov. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV mora predložiti tudi oseba z dejavnostjo (to je pravna oseba, samostojni podjetnik in druge fizične osebe, ki opravljajo ekonomsko dejavnost), ki pridobiva blago znotraj EU in bo skupni znesek pridobitev v tekočem letu presegel 10.000 eurov. Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav ne bo dosegel navedene vrednosti prometa, vendar mora izbiro vnaprej prijaviti finančni upravi in jo uporabljati najmanj dve koledarski leti.

Prav tako mora zahtevek predložiti oseba z dejavnostjo:

  • ki opravlja storitve na ozemlju druge države članice EU, za katere je plačnik DDV v skladu s 196. členom Direktive Sveta 2006/112/ES izključno prejemnik storitev,
  • če se zanjo opravijo storitve, za katere je v skladu s 3. točko prvega odstavka 76. člena ZDDV-1 dolžna plačati DDV (kadar storitve opravi tuj davčni zavezanec).

To velja za storitve, katerih kraj obdavčitve se določi v skladu s 25. členom ZDDV-1. Zahtevek mora predložiti, preden bo opravila oziroma prejela tovrstno storitev. Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za namene DDV se predloži v elektronski obliki prek sistema eDavki.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH