eDavki - elektronsko davčno poslovanje

Portal eDavki je informacijski sistem Finančne uprave Republike Slovenije, ki se uporablja za elektronsko poslovanje s finančno upravo. Omogoča udobno, preprosto in varno oddajanje davčnih obrazcev ter prejemanje dokumentov, ki jih vroča finančna uprava (eVročanje). Uporaba (oddajanje obrazcev in prejemanje dokumentov) portala je za poslovne subjekte obvezna. Zakoniti zastopnik poslovnega subjekta (SP in PO) vstopi v portal eDavki v profil poslovnega subjekta s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene, s kvalificiranim digitalnim potrdilom za fizično osebo, z uporabniškim računom fizične osebe ali z mobilno aplikacijo eDavki. Zaposlen pri poslovnem subjektu ali zunanji pogodbenik vstopi v portal eDavki v profil poslovnega subjekta le s kvalificiranim digitalnim potrdilom (ob pogoju, da ima dodeljene ustrezne EDP pravice.

Vstop v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom

Ob uporabi kvalificiranega digitalnega potrdila lahko zavezanec vlaga vloge in prejema dokumente prek portala eDavki. Za to potrebuje primerno opremo in ustrezno digitalno potrdilo. Postopek pridobitve kvalificiranega digitalnega potrdila si lahko ogledate na portalu eDavki. Izberete lahko eno izmed štirih kvalificiranih digitalnih potrdil (SIGEN-CA, POŠTA®CA, AC-NLB, HALCOM CA).

Fizična oseba, ki ima status zakonitega zastopnika podjetja (nosilec dejavnosti, direktor, prokurist,…) ima, na podlagi kvalificiranega digitalnega potrdila izdanega na fizično osebo, poleg dostopa do svojega profila fizične osebe, hkrati še sistemski dostop do profila podjetja.

Zakoniti zastopnik podjetja (nosilec dejavnosti, direktor, prokurist,…), ki vstopa v portal eDavki s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene, ima sistemski dostop do profila svojega podjetja. Uporabnike, ki vstopajo s kvalificiranim digitalnim potrdilom za zaposlene v njegovem podjetju, mora zakoniti zastopnik podjetja notranje pooblastiti za delo z obrazci znotraj portal eDavki. Ostale uporabnike (tretje osebe) mora zakoniti zastopnik podjetja zunanje pooblastiti za delo z obrazci znotraj portala eDavki. 

Vstop v portal eDavki z uporabniškim računom fizične osebe

Fizična oseba lahko vstopi v portal z uporabo uporabniškega imena (davčna številka) in gesla. Za registracijo uporabniškega računa potrebujete elektronski naslov, davčno številko, številko informativnega izračuna dohodnine (IID) ali kodo. Če številke IID nimate, potem izberite polje 'Nimam IID – pridobi kodo'. Na poštni naslov, ki ga imate v evidencah FURS, vam bo poslana koda, s pomočjo katere boste aktivirali uporabniški račun.

Fizična oseba, ki ima status zakonitega zastopnika podjetja (nosilec dejavnosti, direktor, prokurist,…) ima poleg dostopa do svojega profila fizične osebe, hkrati še sistemski dostop do profila podjetja. Navedeno pomeni, da lahko za svojo podjetje oddajate in pregledujete obrazce ter podpišete eVročilnico v portalu eDavki tudi z uporabo tabličnega računalnika in mobilne naprave.

Obseg uporabe portala eDavki, če vstopite z uporabniškim računom:

  • Dostopate lahko do svojega profila fizične osebe in profila svojega S.P.,
  • Dostopate lahko do profila pooblastitelja fizične osebe in profila njenega S.P.,
  • Dostopate lahko do profila pooblastitelja, ki ima status pravne osebe,
  • Zakoniti zastopnik lahko dostopa do profila pravne osebe, kjer je zakoniti zastopnik.

Vstop v portal eDavki z mobilno aplikacijo eDavki

Mobilna aplikacija eDavki ( AndroidIOS) je namenjena fizičnim osebam. Ponuja številne funkcionalnosti poslovanja s FURS. Poleg obrazcev, kontaktov in splošnih informacij, med drugim ponuja tudi personalizirani koledarček, preko katerega boste prejemali obvestila o svojih konkretnih obveznostih in pravicah (npr. obvestilo o izteku roka plačila določenega davka). Če vam delodajalec ne bo obračunaval in plačeval prispevkov za socialno varnost, vas bomo o tem preko aplikacije sproti obveščali. Zavezancem, ki uveljavljajo olajšavo za vzdrževane družinske člane, je na voljo predizpolnjen obrazec s podatki iz njihove lanske vloge.

Prav tako aplikacija omogoča delo v imenu drugih zavezancev. Tako lahko zakoniti zastopnik poslovnega subjekta in pooblaščenec fizične osebe, v imenu zastopanega, vlagata in prejemata dokumente ter pregledujeta podatke. Aplikacija zakonitemu zastopniku in pooblaščencu ponuja prejemanje potisnih obvestil in obvestil za zastopanega zavezanca in filtriranje prejemanja le teh. V aplikaciji je na voljo tudi koledar, kjer so zabeleženi splošni (sivi), zavezančevi (rdeči) in zastopančevi (zelena) dogodki. Ob tem je zagotovljeno tudi filtriranje prikaza dogodkov na koledarju.

Za vstop potrebujete uporabniško ime (davčna številka) in geslo, ki ga uporabljate pri vstopu prek uporabniškega računa. Če še niste vstopili v portal eDavki prek uporabniškega računa, lahko opravite registracijo uporabniškega računa v aplikaciji. Za registracijo uporabniškega računa potrebujete elektronski naslov, davčno številko, številko informativnega izračuna dohodnine (IID) ali kodo. Več o mobilni aplikaciji je dostopnih na spletni strani.

Obseg uporabe portala eDavki, če vstopite prek mobilne aplikacije eDavki:

  • Dostopate lahko do svojega profila fizične osebe in profila svojega S.P.,
  • Dostopate lahko do profila pooblastitelja fizične osebe in profila njenega S.P.,
  • Dostopate lahko do profila pooblastitelja, ki ima status pravne osebe,
  • Zakoniti zastopnik lahko dostopa do profila pravne osebe, kjer je zakoniti zastopnik.

Pomni

Poslovni subjekti so dolžni uporabljati portal eDavki za vlaganje in za prejemanje dokumentov. Če nimate potrebne opreme za vstop v portal eDavki, lahko določite pooblaščenca.

Pooblaščanje

Portal eDavki omogoča tudi enostaven prenos pooblastil za elektronsko davčno poslovanje v imenu zavezanca na druge osebe. Možnosti pooblaščanja je veliko in so podrobno opisana na portalu eDavki.

Ali ste vedeli?

Za potrebe elektronskega vročanja prek portala eDavki, ki je obvezno za vse poslovne subjekte, lahko z obrazcem eVrocanje-POS sporočite enega ali več elektronskih naslovov, kamor želite prejemati informativna sporočila o elektronsko odloženih dokumentih v portal eDavki. Če tega ne storite, prevzamete nase odgovornost, da boste redno vstopali v portal eDavki in preverjali ali ste v portal eDavki prejeli informativno sporočilo (obrazec eVrocanje-Obv).

Več o tem

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH