Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Določitev obveznosti akontacije davka

Življenjski in poslovni dogodki

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

PODJETJA
pravne osebe

 

Med davčnim obdobjem zavezanec plačuje obroke akontacije davka. Najkasneje do 31. 3. tekočega davčnega obdobja zavezanec predloži obračun za preteklo davčno obdobje in ugotovi razliko med plačanimi obroki akontacije in davčno obveznostjo po obračunu.

Zavezanec, ki začne z opravljanjem dejavnosti oziroma s poslovanjem, je dolžan sam izračunati predhodno akontacijo oziroma akontacijo (v nadaljevanju: akontacija) davka v znesku glede na višino predvidene davčne osnove davčnega leta, za katero se plačuje akontacija. Obrazložen izračun predvidene davčne osnove, višino akontacije in obrokov akontacije je dolžan davčnemu organu predložiti ob predložitvi prijave za vpis v davčni register oziroma najkasneje v osmih dneh od vpisa v uradno evidenco pristojnega organa. Izračun pripravi na obrazcu obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti oziroma na obrazcu obračuna davka od dohodkov pravnih oseb, in sicer na način, da izpolnili samo tiste postavke, ki so potrebne za ustrezen prikaz višine davčne osnove, akontacije in obrokov akontacije.

Akontacija se plača v mesečnih ali trimesečnih obrokih. V mesečnih obrokih se plača, če znesek akontacije presega 400 eurov, oziroma trimesečnih obrokih, če znesek akontacije ne presega 400 eurov. Obroki akontacije dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo, in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti. Primer: obrok za mesec april dospe v plačilo zadnji dan v mesecu aprilu in mora biti plačan do 10. maja.

Akontacija dohodnine se plača na prehodni davčni podračun - proračun države SI56011008881000030, referenca: SI19 DŠ-40002.

Akontacija davka od dohodkov pravnih oseb se plača na prehodni davčni podračun – proračun države SI56011008881000030, referenca SI19 DŠ-80004.