POMEMBNO OBVESTILO Finančna uprava na portalu eDavki menja strežniški certifikat!

Določitev načina ugotavljanja davčne osnove

Življenjski in poslovni dogodki
Storitve in obrazci

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo

Zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti ali za davek od dohodkov pravnih oseb davčno osnovo ugotavlja na enega izmed dveh načinov:

  • z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali
  • z upoštevanjem  dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.

V primeru ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov mora zavezanec pri davčnem organu pravočasno opraviti priglasitev t. i. normiranosti. To pomeni, da mora priglasitev opraviti najpozneje v osmih dneh od vpisa v uradno evidenco pristojnega organa (npr. v primeru s. p.-ja je to najpozneje v osmih dneh od vpisa v Poslovni register Slovenije, v primeru d. o. o. je to najpozneje v osmih dneh od vpisa v sodni register). Za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov zavezanec lahko uporabi obrazce objavljene na eDavkih (primeroma pravne osebe Prilogo 20 obračuna in fizične osebe z dejavnostjo Obrazec priglasitve). Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov pomeni, da se od ustvarjenih prihodkov odšteje normirane odhodke, praviloma v višini 80 % prihodkov oziroma največ 40.000 eurov oziroma 80.000 eurov. Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po 20 % davčni stopnji in se šteje kot dokončen davek. Davek od dohodkov pravnih oseb se odmeri po 19 % davčni stopnji.

Če želi zavezanec kasneje spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, lahko to stori v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ali v obračunu davka od dohodkov pravnih oseb.

Ali ste vedeli?

Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, se za ugotavljane davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov odločajo pogosteje kot pravne osebe.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH