Dohodek iz kmetijske in gozdarske dejavnosti

Za dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (v nadaljevanju: OKGD) se štejejo vsi dohodki v zvezi z OKGD na kmečkem gospodinjstvu. Davčna osnova se ugotavlja pavšalno, kot katastrski dohodek od potencialnih tržnih dohodkov od pridelave na zemljiščih oziroma v panjih in drugih dohodkov iz te dejavnosti. Več o tem si lahko preberete v podrobnejšem opisu Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

Član kmečkega gospodinjstva lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki se ne štejejo v OKGD. Tako lahko imata dva člana kmečkega gospodinjstva registrirano različno dopolnilno dejavnost na kmetiji. Dohodki, prejeti v okviru opravljanja te dejavnosti se štejejo za dohodke iz dejavnosti. Vsak nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji sestavi svoj obračun v katerem ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Več o tem v publikaciji Brošura o dohodku iz dejavnosti.

Dohodek iz OKGD je lahko obdavčen tudi kot dohodek iz dejavnosti. V primeru, da se člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno odločijo(najmanj za obdobje petih let)za ugotavljanje davčne osnove od dohodka iz OKGD na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, tak način priglasijo pri davčnem organu. Obrazec se lahko vloži do 31. oktobra leta pred letom, v katerem želijo člani kmečkega gospodinjstva prostovoljno začeti ugotavljati davčno osnovo na opisan način. Določi se nosilec dejavnosti kmečkega gospodinjstva, ki je zavezanec za dohodnino od vseh dohodkov kmečkega gospodinjstva iz OKGD, druge kmetijske dejavnosti in dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Izključno nosilec odda davčni obračun, v katerega vključi dohodke vseh članov kmečkega gospodinjstva. Kot zavezanec za davek od dohodka iz dejavnosti davčno osnovo ugotavlja z upoštevanjem dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma z upoštevanjem dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Več o tem v publikaciji Brošura o dohodku iz dejavnosti.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH