Centralizirano carinjenje

Kdo lahko zaprosi za postopek centraliziranega carinjenja?

Gospodarski subjekt, ki izvaja carinske formalnosti lahko zaprosi, za izvajanje le teh na podlagi centraliziranega carinjenja.

Katere ugodnosti prinaša postopek centraliziranega carinjenja?

Centralizirano carinjenje omogoča, da predložitev blaga v carinski postopek pri enem carinskem organu in vložitev deklaracije pri drugem carinskem organu. Dovoljenje je obvezno v primeru, ko se deklaracija predloži v eni DČ (država izdajateljica), blago pa prepusti v drugi DČ (sodelujoča država). Za nacionalno centralizirano carinjenje pa dovoljenje ni potrebno.

Zahtevek za izdajo dovoljenja za centralizirano carinjenje

Zahtevek za izdajo dovoljenja za pridobitev dovoljenja za centralizirano carinjenje se vloži preko portala CDS.

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH