Zavarovanje plačila carinskih in trošarinskih obveznosti

Opis

Simbolična slika.
Bigstock

Predpisi Evropske unije določajo, da mora biti na carinskem področju v tranzitnem postopku in v drugih carinskih postopkih predloženo zavarovanje. Prav tako morajo v skladu s predpisi, ki urejajo področje trošarin, zavarovanje predložiti trošarinski zavezanci.

Predlagatelj zavarovanja lahko zavarovanje predloži v obliki bančne garancije (garant je banka), garantnega pisma (garant je zavarovalnica) ali denarnega depozita. Zavarovanje se predloži Upravi za prihodke, Generalnega finančnega urada. Zavarovanje mora biti praviloma predloženo v višini, ki omogoča poplačilo zavarovanih obveznosti v celoti. V carinskih postopkih je mogoče predložiti zavarovanje v znižanem znesku, če gospodarski subjekt pridobi dovoljenje za uporabo in za znižanje splošnega zavarovanja v carinskih postopkih po carinskem zakoniku Unije, za izdajo katerega je pristojen Finančni urad Nova Gorica.

Imetniki predloženih zavarovanj lahko preko Portala eCarina brezplačno dostopajo do podatkov o lastnih instrumentih zavarovanja. Preko spletne aplikacije »Vpogled v instrumente zavarovanja« lahko preverjajo obremenjenost svojega carinskega instrumenta zavarovanja in dostopajo do podatkov instrumentov zavarovanj za zavarovanje plačila trošarinske obveznosti. Imetniki zavarovanj, ki želijo dostopati do spletne aplikacije, morajo izpolnjevati pogoje za elektronsko poslovanje s Finančno upravo RS.

Portal eCARINA – vpogled v instrumente zavarovanja Navodilo

Zakonodaja Evropske unije

Uredbe

  • Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013)
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015)
  • Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016)

Slovenska zakonodaja

Zakoni

Pravilniki

NI NOVIC
MENI
SKRIJ
NA VRH