Republika Slovenija

Finančna Uprava


KAZALO STRANI ABARVNA SHEMA Aa
IZBIRA PISAVE
A+VELIKOST PISAVE ZNAKOVNI JEZIK
Privzeto Arial Arial bold Verdana Verdana bold Open dyslexic Open dyslexic alta Century Gothic / Didact Gothic
Privzeto Barvna shema 1 - črno na belem Barvna shema 2 - belo na črnem Barvna shema 3 - Črna na bež Barvna shema 4 - modro na belem Barvna shema 5 - črno na zelenem Barvna shema 6 - črno na rumenem Barvna shema 7 - modro na rumenem Barvna shema 8 - rumeno na modrem Barvna shema 9 - turkizno na črnem Barvna shema 10 - črno na vijoličnem
Privzeto Velikost pisave 14pt Velikost pisave 16pt Velikost pisave 18pt Velikost pisave 20pt
Velikost pisave 125% Velikost pisave 150% Velikost pisave 200%

Potrdila in razkritja

Življenjski in poslovni dogodki

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

Storitve in obrazci

PREBIVALCI
fizične osebe

PODJETJA
fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

E-STORITVE
pripomočki in programi

 

Zadnje novice

  • V zadnjih 11 mesecih ni bila objavljena nobena novica.

Opis

Potrdila in druge listine o dejstvih, o katerih se vodi uradna evidenca, Finančna uprava Republike Slovenije izdaja v skladu s 179. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP).

Davčnemu zavezancu, ki za različne namene potrebuje potrdilo iz uradne evidence, se potrdilo izda na njegovo ustno ali pisno zahtevo (vlogo) praviloma istega dne, ko je potrdilo zahteval, oziroma najpozneje v 15 dneh, če ni v predpisu, s katerim je bila vzpostavljena uradna evidenca, določeno drugače. Zahtevo za izdajo potrdila iz uradne evidence davčni zavezanec vloži pri pristojnem finančnem uradu.

Zahtevo za izdajo potrdila o podatkih iz uradne evidence lahko v imenu davčnega zavezanca vloži njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec, ki pa se mora izkazati s pooblastilom.

Vloga je na podlagi 4. točke 28. člena Zakona o upravnih taksah (ZUT) takse prosta.

Upravičenim tretjim osebam (pravnim in fizičnim) sme Finančna uprava Republike Slovenije pod zakonsko določenimi pogoji razkriti določene podatke o posameznem davčnem zavezancu. Posamezno razkritje lahko vsebuje podatke o enem ali več davčnih zavezancih. Posamezne podatke lahko finančni organ razkrije v primerih, pod pogoji in na način, kot je opredeljeno v 19. členu Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Podrobneje je izdaja razkritij upravičenim (tretjim) osebam in opredelitev upravičenih oseb za razkritje podatkov opredeljena v 18. do 25. členu ZDavP-2.

Razkritje se upravičeni osebi izda na njeno pisno ali ustno zahtevo (vlogo). Zahtevo za izdajo razkritja upravičena oseba vloži pri pristojnem finančnem uradu ali na Generalnem finančnem uradu.

Finančni organ stroškov pošiljanja oziroma zagotavljanja podatkov upravičenim osebam v skladu z 29. členom ZDavP-2 ne zaračunava.

Podrobnejši opisi