Odpisi, odlogi in obročno plačevanje

Opis

Zakonito in pravočasno izpolnjevanje in plačevanje davčnih obveznosti predstavlja osnovno obveznost in odgovornost strank v davčnih postopkih. Kljub načelni obveznosti plačati le toliko davka ter na način in v rokih, določenih z zakonom ali akti na podlagi zakona, imajo davčni zavezanci, ki se nahajajo v finančni stiski, pravico do obročnega odplačevanja, odloga ali celo do odpisa davka. 

Odlog oziroma obročno odplačevanje davka predstavlja za davčnega zavezanca ugodnejši način odplačevanja davka, z odpisom pa njegova davčna obveznost v celoti ali delno preneha. V zvezi s tem imajo davčni zavezanci različne možnosti:

  1. Obročno odplačilo davka na največ 3 mesečne obroke (za fizične osebe);
  2. Odpis, delni odpis, odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno odplačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru ogroženosti preživljanja (za fizične osebe);
  3. Odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno odplačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru hujše gospodarske škode (za poslovne subjekte);
  4. Obročno odplačilo davka v največ 60 mesečnih obrokih ob predložitvi pravnomočnega sklepa, s katerim je potrjen sporazum o finančnem prestrukturiranju ali sklepa o potrjeni poenostavljeni prisilni poravnavi (za poslovne subjekte);
  5. Odlog za obdobje največ 24 mesecev oziroma obročno plačilo davka na največ 24 mesečnih obrokov v primeru predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja (za vse davčne zavezance).

Pogoji za odobritev ugodnejšega načina odplačevanja davka ali odpisa davka se razlikujejo glede na vrsto zgoraj navedene plačilne ugodnosti. Na splošno velja, da je odobritev odvisna predvsem od statusa davčnega zavezanca in vrste davka, za katerega uveljavlja odpis, odlog ali obročno odplačilo. Možnost odloga oziroma obročnega odplačevanje davka imajo namreč vsi davčni zavezanci ne glede na status, možnost odpisa pa le fizične osebe, vendar le za davek, ki ne izhaja iz naslova opravljanja dejavnosti. Poleg tega velja, da za določene vrste davkov ni možno odobriti odpisa, odloga ali obročnega odplačevanja, čeprav davčni zavezanec izpolnjuje vse predpisane pogoje. 

Za odobritev odpisa, odloga oziroma obročnega odplačevanja davka je treba vložiti vlogo. Vloga se vloži pri pristojnem finančnem uradu. 

Izjema velja  za vlogo za obročno odplačilo davka na 3 mesečne obroke, ki se vloži pri Generalnem finančnem uradu, Upravi za prihodke (UP):

  1. za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Celje, Koper, Maribor, Murska Sobota, Postojna, Ptuj, Velenje in Dravograd na UP, Referat za terjatve in obveznosti Celje, Aškerčeva ulica 12, Celje 3000 in
  2. za zavezance iz pristojnosti finančnih uradov Brežice, Kočevje, Kranj, Ljubljana, Nova Gorica, Novo mesto in Hrastnik na UP, Referat za terjatve in obveznosti Kranj, Koroška cesta 21, Kranj 4000.
NI NOVIC

PREBIVALCI - fizične osebe

PODJETJA - fizične osebe z dejavnostjo in pravne osebe

MENI
SKRIJ
NA VRH