| Trošarine (ZTro-1)

Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 153/21).

Dne 24. 9. 2021 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 153/21;v nadaljevanju uredba), ki določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16 in 92/21; v nadaljevanju ZTro-1) ter znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, tako da od 1. novembra 2021 dalje znaša za:

  • cigarete:
    • proporcionalna trošarina 22,770 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret,
    • specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 78,947 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,87 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 123,00 evrov za 1000 kosov cigaret;
  • drobno rezani tobak: 37% od drobnoprodajne cene in 48 evrov za en kilogram, vendar najmanj 105 evrov za en kilogram;
  • cigare in cigarilose: 6,3 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 48 evrov za 1000 kosov;
  • drug tobak za kajenje: 48 evrov za en kilogram;
  • tobak za segrevanje: 105 evrov za en kilogram tobaka v polnilu;
  • elektronske cigarete: 0,18 evra za en mililiter tekočine, ki vsebuje nikotin, in 0,08 evra za en mililiter tekočine, ki ne vsebuje nikotina.

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke

Pripomoček za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigarete

Uporabniška navodila - priročnik TRO-RAZ