| Trošarine (ZTro-1)

Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 118/20).

Dne 4. 9. 2020 je izšla Uredba o določitvi zneska trošarine za tobačne izdelke (Uradni list RS, št. 118/20), ki določa znesek trošarine za tobačne izdelke iz sedmega odstavka 86. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, 47/16; v nadaljevanju ZTro-1) ter znesek specifične in stopnjo proporcionalne trošarine za cigarete, izračunane na podlagi tehtane povprečne drobnoprodajne cene cigaret, tako da od 1. oktobra 2020 dalje znaša za:

  • Cigarete:
    • proporcionalna trošarina 22,899 % od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret,
    • specifična trošarina za 1000 kosov cigaret 76,951 evrov. V primeru, da je drobnoprodajna cena (v nadaljevanju DPC) zavojčka dvajsetih cigaret nižja od 3,76 evrov, se ne glede na prej navedeno, plačuje trošarina v višini 120,0000 evrov za 1000 kosov cigaret.
  • Drobno rezani tobak: 37% od drobnoprodajne cene in 45 evrov za en kilogram, vendar najmanj 99 evrov za en kilogram.
  • Cigare in cigarilose: 6,3 % od drobnoprodajne cene, vendar najmanj 45 evrov za 1000 kosov.
  • Drug tobak za kajenje: 45 evrov za en kilogram.
  • Tobak za segrevanje: 88 evrov za en kilogram tobaka v polnilu.
  • Elektronske cigarete: 0,18 evra za en mililiter tekočine v polnilu.

Zvišanje trošarine za tobačne izdelke

Pripomoček za obračun razlike trošarine za drobno rezani tobak in cigare

Uporabniška navodila - priročnik TRO-RAZ - zunanji uporabniki