| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

V zvezi z posvetovanjem o osnutku navodila o izvajanju postopka sprostitve blaga v prosti promet s plačila DDV oproščeno dobavo blaga v drugo državo članico sporočamo, da je posvetovanje zaključeno. Začetek uporabe novega navodila bo določen tako, da bo dovolj časa za prilagoditev s strani gospodarstva. Hvala za sodelovanje.