| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi z beljakovinami bogate frakcije, nastale pri ločevanju grahove moke“ (Izvedbena uredba Komisije 2022/557).

Z beljakovinami bogata frakcija, nastala pri ločevanju grahove moke se uvršča pod oznako KN 2309 90 31, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/557, ki velja od 27. 4. 2022.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.