| Poreklo blaga

Dne 30. 11. 2022 je bila v Uradnem listu L 309 objavljena Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2334, z dne 29. novembra 2022, o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2015/2447 glede uporabe nadzora odločb v zvezi z zavezujočimi informacijami ter uvedbi prožnosti v postopkih za izdajanje ali sestavljanje dokazil o poreklu, ki omogoča prehajanje med dvema različnima sklopoma pravil o poreklu na notranjem trgu EU.

Vzporedna uporaba dveh sklopov pravil o poreklu v pan-evro-mediteranskem območju in prehajanje med dvema sklopoma pravil o poreklu