| Poreklo blaga

Protokol št. 1 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja, ki je sestavni del Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano in EU, je začel veljati 20. avgusta 2020. To pomeni, da se od začetka veljavnosti Protokola št. 1 tako za izvoz iz EU v Gano kot tudi za izvoz iz Gane v EU uporabljajo pravila o poreklu iz navedenega Protokola št. 1.

Vmesni sporazum o gospodarskem partnerstvu med Gano in EU – začetek veljavnosti Protokola št. 1