| Carinski dolg in zavarovanje

Zahtevek za izdajo/spremembo/razveljavitev dovoljenja za odlog plačila zneska dajatev je od 15. 7. 2021 mogoče vložiti le preko evropskega sistema carinskih odločb (CSD) - portala za gospodarske subjekte (TP) in ne več z vložitvijo obrazca pri Finančnem uradu Nova Gorica.

Navodilo za prijavo v portal je na voljo na povezavi navodila za prijavo v evropski sistem carinskih odločb - CDS.