| Trošarine (ZTro-1)

Z namenom zmanjšanja administrativne obremenitve tako za upravičence kot za davčni organ vas seznanjamo, da upravičencem, ki bodo predložili zahtevke za vračilo trošarine za komercialni prevoz kot mesečni zahtevek za davčno obdobje maj, junij in julij 2022 ali kot trimesečni zahtevek za davčno obdobje april – junij ne bo ugodeno, kljub temu, da so dejansko porabili pogonsko gorivo za komercialni prevoz, saj bo znesek za vračilo znašal 0 evrov.

Višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz za davčna obdobja maj, junij in julij 2022 znaša 0 evrov