| Trošarine (ZTro-1)

Z namenom zmanjšanja administrativne obremenitve tako za upravičence kot za davčni organ vas seznanjamo, da upravičencem, ki bodo predložili zahtevke za vračilo trošarine za komercialni prevoz mesečno, za davčno obdobje februar, marec in april 2022 ne bo ugodeno, kljub temu, da so dejansko porabili pogonsko gorivo za komercialni prevoz, saj bo znesek za vračilo znašal 0 evrov.

Višina zneska za vračilo trošarine za komercialni prevoz za davčna obdobja februar, marec in april 2022 znaša 0 evrov