| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi aditiva za živila (Izvedbena uredba Komisije 2024/353).

Preparat, sestavljen iz policikličnega peptida nizina in natrijevega klorida, se uvršča kot tehnični aditiv za živila pod oznako 3824 99 96, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2024/353, ki velja od 8. 2. 2024.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.