| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi radiatorja (Izvedbena uredba Komisije 2023/2519).

Radiator, ki je primeren za izključno ali pretežno uporabo skupaj z električnim transformatorjem, se uvršča pod oznako 8504 90 17, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2519, ki velja od 4. 12. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.