| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

Evropska komisija je objavila uredbo o uvrstitvi agaroznih kroglic (Izvedbena uredba Komisije 2023/2218).

Agarozne kroglice, kemično modificirane z 10 mas. % beljakovine A, se uvrščajo pod oznako 3913 90 00, kot to določa Izvedbena uredba Komisije (EU) 2023/2218, ki velja od 7. 11. 2023.

Na spletni strani FURS je objavljen seznam vseh uredb o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih v spornih primerih sprejme Evropska komisija in so zavezujoče v vseh državah članicah EU.