| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Blago, ki se vnese na carinsko območje Unije, mora biti zajeto z vstopno skupno deklaracijo (VSD).

FR carinska administracija je pripravila kratek video o izpolnjevanju VSD s poudarkom na prehajanju meje med ZK in FR ter posledicami Brexit-a.

Video FR carinske administracije z EN podnapisi