| Poreklo blaga

Izdelki s poreklom iz Gane so od 20. avgusta 2023 dalje ob uvozu v EU upravičeni do preferencialne tarifne obravnave na podlagi Vmesnega sporazuma o gospodarskem partnerstvu samo ob predložitvi izjave o poreklu, ki jo sestavi izvoznik iz Gane, registriran v skladu z ustreznimi določbami ganske zakonodaje ali kateri koli izvoznik iz Gane, če skupna vrednost izdelkov s poreklom v pošiljki ne presega 6 000 EUR.

Veljavna dokazila o poreklu za izdelke s poreklom iz Gane pri uvozu v EU od 20. avgusta 2023 dalje