| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Izvoznike živali, rastlin in drugega blaga, ki je pri vnosu v Združeno kraljestvo (ZK) podvrženo mejnim kontrolam obveščamo, da je Ministrstvo za kmetijstvo ZK (DEFRA) posredovalo informacijo o potrditvi datuma 31. 1. 2024 kot pričetka prve faze uvedbe novega modela mejnega nadzora (UK Border Target Operating Model – BTOM).

Z navedenim datumom bodo morali izvozniki iz držav članic EU pri uvozu v ZK zagotoviti, poleg  izvoznih zdravstvenih spričeval za žive živali in zarodni material živali ter fitosanitarnih spričeval za rastline in rastlinske proizvode z visokim tveganjem, ustrezna izvozna zdravstvena oziroma fitosanitarna spričevala tudi za živalske proizvode s srednjim tveganjem, živila in krmo neživalskega izvora z visokim tveganjem in rastline in rastlinske proizvode s srednjim tveganjem. 

Nadalje bo obvezna tudi predhodna najava pošiljk omenjenega blaga pristojnim organom ZK preko sistema IPAFFS (Import of products, animals, food and feed system), s strani oseb odgovornih za tovor.

Vlada ZK poudarja, da bo uspešno uvedena prva faza zagotovilo podjetjem iz EU, da bodo pripravljeni tudi na naslednjo fazo uvedbe BTOM, ki se načrtuje s 30. 4. 2024.

Več informacije glede BTOM je dostopnih na spletni strani Vlade ZK, na povezavi Border Target Operating Model: information leaflets for businesses - GOV.UK (www.gov.uk), gospodarskim subjektom pa so na voljo tudi on line usposabljanja.