| Sodelovanje gospodarstva s FURS na področju carin, trošarin in okoljskih dajatev

Kot člana kontaktne skupine predstavnikov za gospodarstvo (KSG) za področje carine, vas Finančna uprava RS vabi na posvet za člane, ki bo potekal v torek 28. februarja 2023, preko aplikacije MS Teams, s pričetkom ob 9. uri in predvidenim trajanjem do 12. ure.

Na posvetu bodo predstavljene aktualne teme s področja porekla blaga:

  • Prehodna pravila o poreklu,
  • Splošni sistem preferencialov,
  • Notranji trg EU
  • Sporazumi o gospodarskem partnerstvu med EU in AKP državami

Vsebine bo predstavila uslužbenka Finančne uprave RS, Generalnega finančnega urada: Ana Maček, Sektor za carinsko tarifo, Oddelek za tarifo.

Prijavo lahko pošljete na elektronskem obrazcu do vključno 24. februarja 2023 na naslov neva.kovacic(at)gov.si. Število udeležencev je omejeno na dva udeleženca na posamezni gospodarski subjekt.

Originalno vabilo