| Nomenklatura, uvrščanje in TARIC

S 1. januarjem 2022 je začel veljati harmoniziran sistem 2022 (HS). Posledično je bila v skladu s temi spremembami dopolnjena tudi nova kombinirana nomenklatura 2022, ki je bila objavljena v Uradnem listu EU L 414/2021, z dne 19. 11. 2021 (Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1832, z dne 12. oktobra 2021, o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi).

Ena izmed večjih sprememb je uvrščanje diagnostičnih in laboratorijskih reagentov na podlogi (nosilcu) ter pripravljenih diagnostičnih ali laboratorijskih reagentih na nosilcu ali brez njega, v obliki kompleta ali ne. Vsi taki diagnostični reagenti, razen diagnostičnih reagentov namenjenih za uporabo na bolnikih ali kontrastnih sredstev, ki se uporabljajo pri rentgenskih preiskavah iz tarifne številke 3006 se od 1. 1. 2022 uvrščajo pod tarifno številko HS 3822.

Hitri antigenski testi, za določanje prisotnost SARS-COV-2 antigena se od 1. 1. 2022 pravilno uvrščajo pod oznako TARIC 3822 19 00 10. Takšni testi so se do 1. 1. 2022 uvrščali pod tarifno številko HS 3002.