| Uvoz blaga

Nadzor, uvrščanje in stopnje dajatev ter oprostitve.

Finančna uprava Republike Slovenije je pripravila sporočilo za javnost o uvozu zaščitnih mask in druge zaščitne ali medicinske opreme. Obvestilo se nanaša na nadzor nad zaščitnimi maskami in drugo zaščitno opremo, uvrščanjem zaščitne opreme in stopnje dajatev ter oprostitev plačila uvoznih dajatev in DDV pri uvozu zaščitnih mask in druge zaščitne ali medicinske opreme.

Celotno sporočilo