| Omejevalni ukrepi

Zaradi številnih vprašanj posameznikov in slovenskih podjetij na temo uvoza lesnih peletov iz Rusije in Belorusije, je objava te informacije koristna in pomembna za gospodarstvo.

Pri poslovanju z Rusijo je potrebno upoštevati Uredbo Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, z vsemi spremembami. V skladu s členom 3.i omenjene uredbe trenutno veljavni ukrepi omejujejo trgovanje z lesnimi peleti, navedenimi v Prilogi XXI te uredbe (navedeno je poglavje 44, kamor sodijo lesni peleti).

Pri poslovanju z Belorusijo pa je potrebno upoštevati Uredbo Sveta (ES) št. 765/2006 z dne 18. maja 2006 o omejevalnih ukrepih proti predsedniku Lukašenku in nekaterim uradnikom Belorusije, z vsemi spremembami. V skladu z 1o. členom navedene uredbe je prepovedano trgovanje med drugim tudi z lesnimi peleti, navedenimi v Prilogi X te uredbe (navedeno je prav tako celotno poglavje 44).

Zaradi številnih izjem in opredelitev pogojev, se je za natančnejšo obrazložitev pogojev trgovanja povezanih z omejevalnimi ukrepi potrebno obrniti na pristojni organ - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (ukrajina2022.mgrt(at)gov.si).