| Davek na motorna vozila (DMV)

Obrazec DMV-N.

Glede na izredne razmere si želimo čimbolj »brezkontaktnega« poslovanja in hkrati olajšati davčnim zavezancem oddajanje napovedi za odmero davka na motorna vozila. Tako je na portalu eDavki omogočena oddaja te napovedi v elektronski obliki (obrazec DMV-N). Oddaja obrazca DMV-N je omogočena vsem registriranim uporabnikom eDavkov.

Davčnim zavezancem je tako kot za ostale obrazce na eDavkih na voljo kontekstna pomoč, kjer je za vsako polje navedeno, ali gre za obvezen podatek ali ne in kakšna vrsta podatka se zahteva. Pojasnjene so tudi ostale podrobnosti glede pripenjanja obveznih prilog, podpisa in oddaje obrazca.

Davčni organ pa si pridružuje pravico, da od davčnih zavezancev zahteva predložitev izvirnikov dokumentov, ki jih potrebuje za odmero davka.