| Uvoz blaga

Evropska komisija je na podlagi vprašanj in pobud držav članic ter gospodarstva, pripravila dokument, v katerem je povzela ključna vprašanja in podala usmeritve za delovanje v kriznih razmerah.

Usmeritve Evropske komisije povezane s COVID-19
Priloga 1: Carinska vprašanja v zvezi z izrednimi razmerami COVID-19 v EUGB
Priloga 2: Carinska vprašanja v zvezi z izrednimi razmerami COVID-19 v EU - dopolnitev GB
Priloga 3: Carinska vprašanja v zvezi z izrednimi razmerami COVID-19 v EU - dopolnitevGB