| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Uskladitev zavarovalnih dokumentov v tranzitu z zahtevami Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/2038, z dne 10. 12. 2020, v zvezi s Severno Irsko.

Dopis o dopolnitvi veljavnih splošnih zavarovanj, ki veljajo za postopek tranzita Unije / skupni tranzitni postopek, z opombo glede Severne Irske

Obrazec »Bančna garancija za zavarovanje izpolnitve oziroma plačila carinske obveznosti« - SPLOŠNO ZAVAROVANJE