| Tranzit in status blaga

Dajanje izvoznega blaga za Združeno kraljestvo v postopek notranjega tranzita (T2).

Uporaba postopka notranjega tranzita (T2) za izvozno blago, ki je namenjeno v Združeno kraljestvo