| e-Carina

Evropska Komisija je v sodelovanju z državami članicami, tako za gospodarske subjekte kot za carinske organe, vzpostavila informacijsko podprt sistem, namenjen elektronski izmenjavi informacij, povezanih z postopki oplemenitenja (nadaljevanju: sistem INF).

Sistem INF se bo v Sloveniji začel uporabljati 1. 10. 2020.

Sistem INF se uporablja v primeru postopka aktivnega oz. pasivnega oplemenitenja in je v postopku udeleženih več carinskih administracij držav članic, ki si med seboj delijo informacije o začetku/zaključku postopka ter druge informacije v zvezi s tem postopkom (npr. informacije o dajatvah, ukrepih trgovinske politike, dr.).

Sistem INF je sestavljen iz dveh portalov in sicer:

  • iz portala, namenjenega gospodarskim subjektom, ki omogoča vnos in posredovanje zahtevka za INF carinskim organom;
  • iz portala, namenjenega carinskim organom, ki omogoča nadaljnje upravljanje z INF in na podlagi zahteve gospodarskega subjekta tudi vnos zahtevka v sistem INF.

Navodila za prijavo in dostop do EU STP portala za gospodarske subjekte so objavljena na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije pod zavihkom e-carina.

Dodatne informacije glede obveznosti, ki jih ima imetnik dovoljenja v zvezi z izvajanjem postopka oplemenitenja in uporabe centralnega sistem INF, so navedene v Navodilu GFU, št. 18/2016 o izvajanju postopka aktivnega oplemenitenja.