| Turistični BON in BON21

S PKP10 oziroma ZDUPŠOP, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 206/2021, lahko upravičenci, ki do vključno 31. decembra 2021 niso delno ali v celoti unovčili turističnega bona iz 35. člena ZIUOOPE, turistični bon unovčijo do 30. junija 2022.

Zakon o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic covid-19 (ZDUPŠOP)