| Poreklo blaga

Na področju porekla blaga se uporabljajo sledeči tiskani obrazci, ki jih tiskajo in prodajajo pooblaščene družbe / tiskarji, navedeni v nadaljevanju tega dopisa.

4246-117/2020-10: Tiskani obrazci na področju porekla blaga