| e-Trgovanje

Študija e-trgovanje.

Evropska komisija izvaja študijo, s katero želi ponovno pregledati carinske in davčne sisteme za izvajanje e-trgovanja in ugotoviti inovativne pristope, ki bi pripeljali k optimizacij postopkov. V okviru študije se je Evropska komisija odločila za posvetovanje, z vsemi zainteresiranimi, ki so pri svojem poslovanju vključeni v te sisteme. Glede na navedeno objavljamo povezavo do vprašalnika in vas prosimo za njegovo izpolnitev. Vprašalnik je mogoče izpolniti do 10. 3. 2022.