| Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije – BREXIT

Spremembe trgovinskih pravil in carinskih postopkov med EU in ZK, ki stopijo v veljavo v letu 2022.

Združeno kraljestvo(ZK) od 1. januarja 2021 ni več del carinske unije EU. Zato je potrebno za vso blago, ki iz Združenega kraljestva vstopa na carinsko območje Unije ali iz tega carinskega območja izstopa v Združeno kraljestvo, uporabljati carinske formalnosti, ki jih zahteva zakonodaja Unije.  Blago, vneseno na carinsko območje EU iz Združenega kraljestva, ali izneseno s carinskega območja EU, je predmet carinskega nadzora, carinske kontrole ter potencialnih ustreznih dajatev. Spremembe trgovinskih pravil in carinskih postopkov med EU in ZK se izvajajo postopoma.

S strani ZK smo bili obveščeni o spremembah trgovinskih pravil in carinskih postopkov med EU in ZK, ki bodo začele veljati leta 2022.

Spremembe v letu 2022 GB