| e-Davki

#eDavki

ZDoh-2Z prinaša novosti, ki vplivajo tudi na predlaganje REK obrazcev. Spremembe so podrobneje opisane v prilogi.

Spremembe, kjer gre le za spremembo v šifrantih (točke 1., 3., 4., 5. in 6. v prilogi), so že na implementirane na eDavkih in je oddaja REK obrazcev z upoštevanjem sprememb po noveli ZDoh-2Z že možna (nove stopnje, novi zneski olajšav).

Ostale spremembe REK obrazcev zaradi sprememb po noveli ZDoh-2Z (točke 2., 7., 8., in 9. v prilogi)  bodo na eDavkih implementirane predvidoma do 29. 4. 2022.