| Turistični boni

V predlogu besedila Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (PKP4), ki ga je vlada potrdila 28.6.2020, naj bi se odpravil presečni datum 13.3.2020. Z navedeno spremembo naj bi se omogočila unovčitev bona pri vseh ponudnikih storitev, ki izpolnjujejo navedene pogoje (vpis v Poslovni register Slovenije, vpis v register nastanitvenih obratov in opravljanje dejavnosti po SKD 2008, in sicer: 55.100, 55.201, 55.202, 55.203, 55.204, 55.209 in 55.300) kadarkoli v letu 2020, in ne le na dan 13. marec 2020. Vendar pa zakon še ni stopil v veljavo, saj ga mora potrditi Državni zbor RS, to pa pomeni, da trenutno še vedno velja tudi presečni datum 13.3.2020.

Predlog besedila zakona PKP4, katerega del je tudi popravek presečnega datuma, bo obravnaval DZ RS naslednji teden in bo predvidoma sprejet do 15. 7. 2020.

Pri ponudnikih storitev, ki bodo po novem izpolnjevali pogoje za unovčevanje bonov, bo mogoče bon unovčiti za storitve (nastanitve), opravljene od dneva veljavnosti zakona naprej. Zakon bo v tem delu začel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.