| Uvoz blaga

Velja od 1. 7. 2021.

Dne 1. 7. 2021 pričnejo veljati spremembe pri e-trgovanju, zato začne s tem dnem veljati tudi sprememba Navodila o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu, št. 2/2019, kjer se črta drugi odstavek 22. točke Navodila. Omenjeni odstavek je določal, da so pošiljke v pisemski in paketni pošti v skupni vrednosti, ki ne presega 22 EUR, oproščena plačila DDV, razen če vsebujejo alkoholne izdelke, parfume in toaletne vode ter tobak in tobačne izdelke.

2/2019: Navodilo o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih in drugih dajatev, ki se plačujejo ob uvozu